Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame 3.8.0 APK Mod (Unlimited Money)

Chn Mnh Thin T – SohaGame APK Mod Unlimited Money

Apk Mod Files Free Download Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame Android Mobile Game with Unlimited Money, Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame is Role Playing Mobile Game. All new and updated version are included in download links of apk mod file, Download links of this Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame game are fast and 100% secure from any viruses. Apk-Unlock.com is following the google Play Sotre Rules
Install Mod Apks With Obb File In Easy Step
The Term ‘MOD’ means ‘Changed’. APK is the format used by Android working frameworks. ‘APK’ basically signifies ‘Android Package’ in short.
Android Mod APK is, for the most part, a modded variant of it’s in which you got all highlights free and boundless. Means on the off chance that you download modded adaptation of Any Android game, at that point you got all highlights free and limitless. Like in the event that you download Mini Militia Mod APK, at that point you got All highlights boundless like Infinite Ammo, Nitro, Gas, Health just as you likewise got one shot Kill include free. What’s more, numerous other professional highlights you got free. What will you don’t get in the official forum of the game?
First, you need to install the APK file on your android phone. In order to do that, simply follow the steps below:
Place the APK file in your phone’s SDcard or Internal memory (preferably external SDcard)
Browse your phone memory/external memory and tap on the APK file.
Clickinstall
Wait for the APK to install.
Do not run the application yet.
After a successful installation, you need to place the Data / OBB file in the right place.
(Get Apk mod file and Mod apk file download look like now ) Apk-unlock.com

Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame Apk Mod Role Playing Game Information.

Game Name Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame
Category Role Playing
PlayStore ID com.wsy.gpsoha.wansuiye.vn

Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame games screenshots and apk mod features:
Chân Mệnh Thiên Tử - SohaGame  screenshots 1

Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGameapk mod Description: Game mobile cung đình nguyên bản đẹp mắt, mô phỏng thực tế cuộc sống cung đình đầy nguy hiểm, trải nghiệm sức mạnh và sự lãng mạn trong cung đình!

【Cách chơi Nữ Đế đặc sắc】
Không chỉ nữ nhân có thể làm Hoàng đế, nam nhân cũng có thể làm phi tử! Tùy chỉnh tạo nên một vương triều riêng biệt, mô phỏng chân thực cuộc sống của Hoàng đế

【Cung điện phương Đông tuyệt đẹp】
Cung điện hoa lệ, trang phục tuyệt đẹp, nhiều Skin có thể thay đổi theo mùa chủ đề, chớp mắt đưa bạn xuyên đến cung điện phương Đông

【Giới tính bạn đời tự do】
Cải trang vi hành du lịch thiên hạ, giao lưu gặp gỡ với nhiều mỹ nhân, tự do lựa chọn giới tính bạn đời, tìm hiểu kiếp trước kiếp này của họ

【Nhiều kiểu nuôi dưỡng nhân vật】
Thế lực tiền triều và hậu cung có liên quan, quần thần, phi tử, người thừa kế v.v đa dạng hóa nuôi dưỡng nhân vật, tận hưởng niềm vui của RPG và SLG

【Bí mật cuộc sống hậu cung】
Trải nghiệm tuyển tú, thiết yến, so tài trà thoại, túc cầu…cuộc sống hàng ngày và tranh đấu nơi chốn cung đình, nuôi dưỡng con cái trưởng thành để kế thừa Hoàng vị và liên hôn

【Thử thách quần hùng tranh bá】
Chiêu mộ anh hùng các triều đại, kiêu nữ, tìm kho báu trong bí cảnh, tranh bá mùa giải mở khóa cách chơi PVE, PVP, nhận được thưởng quý hiếm

Bệ hạ còn chờ gì nữa? Mau tới tạo nên một vương triều thịnh vượng độc nhất vô nhị!
Beautiful original royal mobile game, realistic simulation of dangerous royal life, experience the power and romance in the palace!

【How to play the unique Queen
Not only women can be emperors, men can also be concubines! Customize to create a separate dynasty, realistically simulating the life of the Emperor

【Beautiful Oriental Palace】
Magnificent palace, beautiful costumes, many skins that can change with the theme of the season, in the blink of an eye, you will be transported to the oriental palace

【Free sex mate】
Disguise the act of traveling to the world, exchange and meet many beauties, freely choose the sex of a partner, learn about their past lives.

【Many types of character nurturing】
The related predynastic and harem forces, courtiers, concubines, heirs, etc., diversify and nurture characters, enjoy the fun of RPG and SLG

【Secrets of harem life】
Experiencing the elite selection, setting the nest, competing in tea, football … daily life and fighting in the royal court, raising adult children to inherit the Royal throne and get married

【Challenge of heroic heroes
Recruit heroes of the dynasties, beauties, find treasures in secret scenes, compete for the season to unlock PVE, PVP gameplay, receive rare rewards

Your Majesty what are you waiting for? Hurry to create a unique prosperous kingdom!
1. Ngự Sứ Men Ngọc sắp sửa ra mắt! Xây dựng nên Lò gốm Hoàng gia cùng các Thánh thượng khác tranh đấu danh tiếng gốm sứ, cùng khám phá với các đồng minh giành phần thưởng
2. Ra mắt Tranh Bá Hiền Tài Cường Quốc hoàn toàn mới, cùng một vạch xuất phát, ai có thể trở thành Hoàng Đế mạnh nhất
3. Hình tượng Kiêu Nữ, Phi Tử được đưa vào tab thời trang, thời trang Khoáng Cổ Đại Thưởng của Thiên Cơ Mê Vân có thể tự do lựa chọn

 Apk Mod Updated Installed

Latest Version

10,000+

Games Credit by

Developer and owner

About APK MOD Files

Game Rating: | Users Votes: 455